20.04.2017r. M FOOD zwiększa sprzedaż miodu i zyskuje więcej niż rok wcześniej20.04.2017r. M FOOD zwiększa sprzedaż miodu i zyskuje więcej niż rok wcześniej

Grupa M FOOD zakończyła 2016 rok zyskiem netto na poziomie 6,84 mln zł. Grupa zwiększa wolumeny sprzedanego surowca – w ubiegłym roku do odbiorców trafiło 12,6 tys. ton miodów, a to o 5% więcej niż rok wcześniej. Mimo wystąpienia kilku czynników niekorzystnie wpływających na wyniki finansowe, Grupa M FOOD zwiększyła zysk netto o 51% w ujęciu rocznym.

W 2016 roku warunki prowadzenia działalności były dla Grupy M FOOD dość trudne. Regulacje prawne pomiędzy zagranicznymi partnerami sprawiły, że sprzedaż na bazie dostaw DAP (bez uwzględnienia 17,3% cła doliczanego do przychodu) była w roku 2016 znacznie wyższa niż w roku 2015. Brak cła jest przyszłościowo korzystnym rozwiązaniem, jednak miało chwilowy skutek zmniejszający wykazane
w 2016 roku przychody –
mówi prezes Gądek.  Ponadto duża podaż miodu argentyńskiego
i wietnamskiego sprawiła, że ceny surowca w roku 2016 kształtowały się na niskim poziomie. Mimo to Grupa M FOOD może pochwalić się dużo lepszym zyskiem niż w 2015 roku – wzrósł on bowiem o ponad 2,3 mln zł przy przychodach niższych o ponad 8,8 mln zł. W perspektywie kolejnych kwartałów spodziewamy się zarówno powolnego wzrostu cen zakupu, jak i sprzedaży miodu – dodaje prezes Gądek.

Zwiększenie wyników finansowych spółki w najbliższym czasie będzie również możliwe dzięki  przeprowadzeniu szeregu działań, mających służyć rozwojowi działalności operacyjnej spółki. Grupa
(w skład której wchodzi posiadająca ponad 20-letnią historię spółka Corpo) planuje zwiększyć swój udział w rynku miodów ekologicznych. Docelowo M FOOD chciałby zająć znaczące miejsce na tym rynku. Spółka informowała kilka tygodni temu o akwizycji bułgarskiej spółki JGV Ltd., która będzie zajmowała się dla M FOOD-u pozyskaniem i przetwórstwem ekologicznego miodu. M FOOD planuje rozwój tego projektu na szeroką skalę, w związku z czym w najbliższych miesiącach przeprowadzi proces pre-IPO – prywatną emisję akcji poprzedzającą wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW (IPO). Perspektywy dla miodów są bardzo obiecujące – z roku na rok rośnie jego spożycie a zmiana zwyczajów żywieniowych zarówno w Polsce, jak i na świecie powoduje zmniejszenie spożycia cukru na rzecz miodu – uznawanego powszechnie za zdrowszy środek słodzący. Co więcej,
w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost popularności miodów bio – czyli posiadających certyfikat wyrobu ekologicznego. M FOOD stara się wykorzystać pojawiającą się szansę rynkową i wypełnić tworzącą się niszę. W Bułgarii, w pierwszym roku, w pasiekach ma zostać rozstawionych ponad 1,2 tysiąca uli. W kolejnych latach liczba ta będzie rosnąć, by w efekcie ekologiczny miód dla M FOOD-u produkowało w Bułgarii 12,5 tysiąca uli. Spółka pracuje nad dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia, a rynek bułgarski jest pod tym względem niezwykle perspektywiczny. Ekspansja na nowe, perspektywiczne segmenty i rynki geograficzne w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej jest jednym z głównych celów sprzedażowych naszej strategii – mówi Jerzy Gądek, prezes spółki.

Z pieniędzy pozyskanych z kolei w ramach przygotowywanej publicznej emisji akcji, M FOOD planuje akwizycję zagranicznego przedsiębiorstwa, działającego w sektorze produkcji miodów. Koordynatorem całego procesu pre-IPO i IPO jest CARDA Consultancy S.A. – podmiot wspierający i organizujący procesy prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, a także specjalizujący się w usługach doradztwa transakcyjnego w zakresie operacji na rynku kapitałowym oraz doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw.

Obecnie Grupa M FOOD S.A. pozyskuje towar głównie od producentów i pośredników z Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski) i Azji. Spółka zaopatruje się bezpośrednio u producentów
i dostawców, a następnie sprzedaje produkty do odbiorców, głównie w krajach Europy Zachodniej, Polski oraz Ameryki Północnej. Odbiorcami są zarówno dystrybutorzy, jak i podmioty wykorzystujące produkty pochodzenia pszczelego w procesach produkcyjnych w branży spożywczej oraz farmaceutycznej.

Informacja prasowa do pobrania:

M FOOD wyniki finansowe 2016 – informacja prasowa

Kontakt i informacje:

tel.: +48 733 339 359
e-mail: mfood@carda.pl

CARDA Consultancy S.A.

www.carda.pl