13.04.2017r. M FOOD w drodze na główny rynek GPW13.04.2017r. M FOOD w drodze na główny rynek GPW

Holding zajmujący się międzynarodowym obrotem miodem i produktami pszczelarskimi planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Spółka, której akcje od 6 lat notowane są roku na rynku NewConnect przygotowuje dwie emisje akcji: w ramach pre-IPO i IPO oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku. Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowano na 16 maja.

W ramach pre-IPO spółka planuje wyemitować do 1.300.000 akcji serii F. Pieniądze pozyskane w ten sposób mają wesprzeć rozwój działalności holdingu M FOOD w Bułgarii. Spółka w ubiegłym tygodniu poinformowała, że do końca półrocza sfinalizuje transakcję przejęcia jednej z bułgarskich firm działających na rynku miodów i produktów apikultury – JGV Bulgaria. M FOOD planuje rozwinąć w Bułgarii produkcję miodów ekologicznych, posiadających unijny certyfikat jakości. Rozwój działalności Spółki w tej branży jest rynkowo uzasadniony i pozwala wykorzystać pojawiającą się na rynku obrotu miodem okazję. Tego typu miody są obecnie jednymi z bardziej pożądanych na rynku, a ich światowa produkcja nie jest w stanie zaspokoić w pełni popytu na ten surowiec. Emitent zamierza pozyskać na swoje potrzeby sieć pszczelarzy, którzy będą zajmować się produkcją certyfikowanego surowca najwyższej jakości. M FOOD zamierza zająć znaczące miejsce w strukturze krajowego oraz europejskiego rynku miodów BIO. Naszym celem jest osiągnięcie 25% udziału sprzedaży miodu BIO w sprzedaży ogółem Grupy – podkreśla prezes Jerzy Gądek.

Jednocześnie Spółka przygotowuje publiczną emisję do 3.000.000 akcji serii G. Dzięki pozyskanym od Inwestorów środkom, holding chce realizować strategię zmierzającą do zwiększania skali działalności operacyjnej holdingu w ramach akwizycji kolejnych firm, których działalność jest komplementarna wobec obecnych w strukturze spółek. M FOOD planuje akwizycję zagranicznego przedsiębiorstwa, działającego w sektorze produkcji miodów. Dzięki temu, że nowa spółka będzie działać poza Polską, Emitent nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec swoich krajowych odbiorców. M FOOD planuje zrealizować przejęcie pod koniec 2017 roku i rozpoznawać nową spółkę już w wynikach finansowych za 2018 rok.

Naszym celem jest pozostanie liderem na rynku apikultury w Polsce. W najbliższych latach chcemy osiągać co najmniej 200 milionów złotych przychodu rocznego i znacząco zwiększyć udział naszych produktów BIO w Polsce i na rynku europejskim – tłumaczy prezes Gądek.

Zyski i obroty na podobnym poziomie osiągają na warszawskim rynku głównym między innymi takie spółki z sektora spożywczego jak na przykład Helio, Atlanta, czy Cereal.

Od 14 stycznia 2011 roku Grupa M FOOD notowana jest na rynku NewConnect. W obrocie na tym rynku jest obecnie 4.996.294 akcji serii A, B, C i D.

W ubiegłym roku na rynku regulowanym GPW zadebiutowało 19 spółek, w tym 7 przeniosło się z rynku NewConnect. Wśród nich znalazły się m.in.: grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, badań rynku i opinii publicznej – Mediacap, spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT – PGS Software, czy producent gier – Vivid Games.

M FOOD jest liderem na rynku pośrednictwa w krajowym i międzynarodowym handlu miodem. Obraca szerokim zakresem gatunków miodów, miodów pitnych i produktów apikultury.

Informacja prasowa do pobrania:

M FOOD informacja prasowa PRE IPO IPO

Kontakt i informacje:

tel.: +48 733 339 359
e-mail: mfood@carda.pl

CARDA Consultancy S.A.

www.carda.pl