M Food publikuje bardzo dobre wyniki za I kw. 2022 r. i pracuje nad nową strategią rozwojuM Food publikuje bardzo dobre wyniki za I kw. 2022 r. i pracuje nad nową strategią rozwoju

KOMUNIKAT PRASOWY

Łódź, 25 maja 2022 r.

M FOOD S.A. PO I KWARTALE 2022 – DYNAMICZNY WZROST ZYSKOWNOŚCI, GRUPA PRACUJE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

M FOOD SA, jeden z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie, opublikowała bardzo dobre wyniki finansowe za I kw. 2022 r. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły blisko 54,3 mln zł w porównaniu do 47,8 mln zł w analogicznym okresie 2021 r, co oznacza wzrost o blisko 14%. Grupa znacząco zwiększyła swoją zyskowność, wypracowując w I kw. 2022 r. zysk netto na poziomie 2,8 mln zł, co oznacza, że był on o blisko 32% wyższy niż w I kw. 2021 r. (2,1 mln zł). Zysk operacyjny był zaś o ponad 64% wyższy i wyniósł 3,4 mln zł w porównaniu do 2,1 mln zł w I kw. 2021 r. 

W I kw. 2022 r. Grupa nabyła 20% udziałów w spółce Płynne Złoto (marka Pan Mazur), która będzie rozwijać detaliczny kanał sprzedaży produktów spożywczych M Food bazujących na miodzie, również z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów sprzedaży.

M Food rozpoczęła pracę nad nową strategią rozwoju na lata 2022-2025. Będzie ona zakładała znaczny wzrost potencjału operacyjnego oraz budowę silnej Grupy Kapitałowej, która ma szansę stać się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów w tym sektorze na świecie.

M Food już dziś jest jednym z głównych graczy szeroko pojętej branży pszczelarskiej w Europie. Jesteśmy też jedyną spółką z tego sektora notowaną na europejskiej giełdzie. Nasze wyniki rosną dynamicznie, a kolejne lata, z uwagi na m.in. ograniczenie zużycia cukru w Europie, mogą znacząco przyśpieszyć nasz rozwój. Rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią, dzięki której M Food stanie się unikalnym podmiotem na światowym, szeroko pojętym rynku pszczelarskim” – powiedział Jerzy Gądek, Prezes Zarządu M Food S.A.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej M Food przedstawia poniższa tabela

W tys. PLNI kwartał 2022I kwartał 2021Zmiana (%)
Przychody54 279,347 779,0+13,6%
Zysk operacyjny3 446,22 096,3+64,4%
Zysk netto2 815,02 138,5+31,6%

W I kw. 2022 r. Grupa M Food wypracowała przychody o blisko 14% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa dynamicznie zwiększyła zyskowność, a jej zysk netto był o blisko 32% wyższy niż w I kw. 2021 r. i wyniósł 2,8 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 3,4 mln zł, co oznacza, że był wyższy o ponad 64% od wypracowanego w I kw. 2021 r.  

I kw. 2022 r. był pod wpływem wojny w Ukrainie w całej Europie, również w M Food, ponieważ spółki Grupy mają podpisane umowy o współpracy z dostawcami miodu z Ukrainy. Bardzo dokładny monitoring sytuacji i oszacowanie potencjalnych ryzyk spowodowało, że Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci zaliczek wpłaconych dostawcom z Ukrainy na poczet przyszłych dostaw, w łącznej kwocie około 10,6 mln zł. Jednocześnie Spółka podjęła kroki, aby pozyskać surowiec z innych źródeł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych wyników finansowych, które odzwierciedlają nasz dynamiczny rozwój oraz dobrą kondycję całej Grupy. Mówią też o naszej determinacji do dalszego rozwoju Grupy. Pomimo naszych początkowych obaw związanych z wojną w Ukrainie, zdołaliśmy zabezpieczyć dostawy miodu z innych rejonów świata, dzięki czemu jeszcze bardziej dywersyfikujemy i optymalizujemy nasze źródła zaopatrzenia. Jesteśmy spokojni o dostawy miodu w tym roku” – powiedział Jerzy Gądek, Prezes Zarządu M Food S.A.

Więcej informacji mediom udziela:

Iwona Mojsiuszko

8Sense Public Relations
Tel. +48 502 344 992

E-mail: iwona.mojsiuszko@8sensepr.pl

Więcej informacji o M Food

M FOOD SA (GPW: MFD) jest jednym z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie. Grupa jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej polską spółką holdingową działającą w szeroko pojętej branży pszczelarskiej, szczególnie w sektorze surowców i produktów spożywczych. Głównym przedmiotem działalności M FOOD jest produkcja miodu, jego pozyskiwanie od producentów krajowych i zagranicznych oraz sprzedaż zarówno samego surowca (miodu), jak i produktów pochodzenia pszczelego, takich jak miody, w tym miody pitne, oraz produkty apikultury. Miód stanowi największy procent sprzedaży Grupy, który w 2021 r. wyniósł 97%.

M Food ma unikalny model biznesowy. Grupa prowadzi działalność w trzech segmentach: downstream, sprzedaż detaliczna oraz własna produkcja surowca. Spółka jest obecna na 4 kontynentach, efektywnie zarządzając procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury – głównie miodu.

Historycznie największą sprzedaż Grupa realizowała na rynkach międzynarodowych, obecnie Polska jest jednym z głównych odbiorców produktów pszczelich.

Największymi udziałowcami M Food są: APJ Trust Sp. z o. o. sp.j.. (57,13%), Artur Błasik (6,94%), JR Holding ASI S.A. (6,29%), Imperio ASI S.A. (5,74%).