18.05.2017r. M FOOD CHCE KONSOLIDOWAĆ RYNEK PSZCZELARSKI18.05.2017r. M FOOD CHCE KONSOLIDOWAĆ RYNEK PSZCZELARSKI

M FOOD chce skonsolidować rozdrobniony rynek pszczelarski w Europie. Jak? Spółka planuje rozwinąć zarówno własną produkcję miodów, jak również sprzedaż do klientów detalicznych przy jednoczesnym rozwoju dotychczasowego core businessu polegającego na pozyskiwaniu i kontraktacji dostaw surowca z rynków międzynarodowych. Działania podejmowane przez Spółkę mają przynieść korzyści akcjonariuszom, którzy wkrótce będą mogli zainwestować
w akcje M FOOD na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W opublikowanej Strategii na lata 2017-2021, Spółka przedstawiła szczegółowo plan rozwoju biznesu. Dotychczasowa działalność operacyjna pozostanie głównym segmentem, ale zostanie przeniesiona na wyższy poziom dzięki obecności M FOOD-u na nowych rynkach geograficznych, akwizycji firm prowadzących komplementarną działalność i strategicznym aliansom. Dodatkowo spółka będzie przejmować zakłady produkcyjne, dofinansowywać pasieki produkujące wysokomarżowy miód bio i budować nowe linie produkcyjne po to, by wkrótce stać się również producentem surowca. Z kolei akwizycja zagranicznej firmy zajmującej się przygotowaniem i dystrybucją miodu oraz produktów pszczelich do sieci detalicznych pozwoli M FOOD-owi rozwinąć segment sprzedaży detalicznej pod własną marką.

 

Miód to produkt, który był obecny w gospodarce jeszcze długo przed powstaniem pierwszych systemów ekonomicznych. Zapotrzebowanie na ten surowiec nie podlega zatem sezonowym modom, choć obecne trendy związane ze zdrowym trybem życia, eliminacją cukru z diety (skutkujące nawet wprowadzaniem podatku cukrowego) są dla spółki dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi działalności. M FOOD zamierza w ciągu najbliższych lat zwiększyć
o 50% ilość sprzedanego miodu. Sprzedaż wg wagi ma bowiem wzrosnąć z ponad 14 tysięcy ton w tym roku do ponad 21 tysięcy ton w roku 2021.

 

O Spółce

M FOOD S.A. – polska spółka holdingowa w branży surowców i produktów spożywczych. Zarządza aktywami zlokalizowanymi na 4 kontynentach oraz procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów i dostaw produktów apikultury – głównie miodu. Obecnie spółka jest
w trakcie procesów pre-IPO i IPO

CARDA CONSULTANCY S.A. – koordynator procesów emisji papierów wartościowych, doradca transakcyjny w zakresie operacji na rynku kapitałowym, doradca strategiczny oraz fundusz inwestycyjny.