StrategiaStrategia

Podstawowym celem M FOOD jest umacnianie pozycji rynkowej poprzez akwizycje i rozbudowę modelu biznesu. Działania te skonsolidują branżę miodów i rynku apikultury, czyniąc z M FOOD liczącego się gracza na światowym rynku miodowym. Umożliwi to kształtowanie warunków transakcyjnych na rynku europejskim i globalnym, głównie poprzez wpływanie na cenę sprzedaży i zakupu surowca

Rozwinięcie produkcji własnej miodów BIO jest ważnym ruchem strategicznym. Miody ekologiczne są obecnie jednymi z bardziej pożądanych na rynku, a ich światowa produkcja nie jest w stanie zaspokoić
w pełni popytu na ten surowiec. Produkcja BIO kierowana jest głównie do Europy Zachodniej oraz USA.
Plany wejścia M FOOD na rynek regulowany, to wprowadzenie europejskiego sektora pszczelarskiego na Giełdę Papierów Wartościowych. Podniesie to jego rangę, wzmocni konkurencyjność oraz siłę wpływu na regulacje i ceny surowca w sektorze.

Głównym celem sprzedażowym jest ekspansja na nowe, perspektywiczne segmenty
i rynki geograficzne w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej.