Model biznesuModel biznesu

WŁASNA PRODUKCJA SUROWCA

– kontrola nad podażą surowca w oparciu o własną infrastrukturę produkcji surowca (kontrolowane pasieki, zakład produkcyjny),
– produkcja surowca o wyższej jakości (wyższej marży),
– posiadanie licencji, koncesji i certyfikatów.

  • DOWNSTREAM

– pozyskiwanie i kontraktacja dostaw surowca z rynków międzynarodowych (miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich),
– organizacja i zarządzanie procesem logistyki i magazynowania surowca w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę lądową i morską, wraz z magazynowaniem i konfekcją,
– badania jakościowe, praca laboratoryjna z surowcem,
– organizacja rynków zbytu i kontraktacja sprzedaży hurtowej na rynki międzynarodowe.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

– organizacja produkcji i/lub sprzedaży produktów detalicznych (miody słoikowe, miody pitne, miody bio, woski,
– sprzedaż internetowa we własnym sklepie internetowym,
– organizacja sprzedaży produktów finalnych w sieciach detalicznych (planowane w ramach zgodnych ze strategią),
– marka własna Grupy niekolizyjna z obecnymi odbiorcami hurtowymi z downstream (planowane w ramach zgodnych ze strategią),
– zarządzanie infrastrukturą i procesami logistycznymi,
– dział R&D, nowe receptury,
– certyfikaty sprzedaży detalicznej.