Kim jesteśmyKim jesteśmy

M FOOD S.A. jest jednym z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie. Grupa jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej polską spółką holdingową działającą w szeroko pojętej branży pszczelarskiej, szczególnie w sektorze surowców i produktów spożywczych. Głównym przedmiotem działalności M FOOD jest produkcja miodu, jego pozyskiwanie od producentów krajowych i zagranicznych oraz sprzedaż zarówno samego surowca (miodu), jak i produktów pochodzenia pszczelego, takich jak miody, w tym miody pitne, oraz produkty apikultury. Miód stanowi największy procent sprzedaży Grupy, który w 2021 r. wyniósł 97%.

M Food ma unikalny model biznesowy. Grupa prowadzi działalność w trzech segmentach: downstream, sprzedaż detaliczna oraz własna produkcja surowca. Spółka jest obecna na 4 kontynentach, efektywnie zarządzając procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury – głównie miodu.

Historycznie największą sprzedaż Grupa realizowała na rynkach międzynarodowych, obecnie Polska jest jednym z głównych odbiorców produktów pszczelich.