Grupa M FOODGrupa M FOOD

O Grupie

M FOOD inwestycja w płynne złoto

M FOOD SA jest polską spółką holdingową działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem aktywami produkcyjnymi zlokalizowanymi na 4 kontynentach oraz procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury – w tym głównie miodu.

MISJA Grupy M FOOD

czynić życie słodszym a ludzi zdrowszymi

W naszej ofercie znajdują się tylko sprawdzone surowce najwyższej światowej jakości, przyjazne dla środowiska i zdrowia. Powyższe kryteria są zasadą jaką się kierujemy nabywając nasz miód zarówno u największych światowych producentów jak i u producentów drobnych.

Konsolidujemy sektor miodowy. Jesteśmy jedyną spółką reprezentującą branżę na giełdach europejskich.

Szacunek i zaufanie odbiorców jest naszym priorytetem. Dlatego stale podwyższamy standard i zakres obsługi naszych obecnych i przyszłych dostawców i odbiorców.

Zgodnie ze strategią M FOOD konsekwentnie budujemy naszą pozycję rynkową, kierując się zasadami etycznego biznesu.

Grupa Kapitałowa M FOOD prowadzi działalność w trzech segmentach: downstream, sprzedaż detaliczna, własna produkcja surowca. Obszarem działania Grupy jest przede wszystkim zagranica, ale jest obecna również w Polsce.

20-letnia historia pozwoliła na dogłębne poznanie rynku i zdobycie doświadczenia w branży.

                                     Dostawcy                                                                                                     Odbiorcy

Model biznesu

WŁASNA PRODUKCJA SUROWCA

– kontrola nad podażą surowca w oparciu o własną infrastrukturę produkcji surowca (kontrolowane pasieki, zakład produkcyjny),
– produkcja surowca o wyższej jakości (wyższej marży),
– posiadanie licencji, koncesji i certyfikatów.

  • DOWNSTREAM

– pozyskiwanie i kontraktacja dostaw surowca z rynków międzynarodowych (miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich),
– organizacja i zarządzanie procesem logistyki i magazynowania surowca w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę lądową i morską, wraz z magazynowaniem i konfekcją,
– badania jakościowe, praca laboratoryjna z surowcem,
– organizacja rynków zbytu i kontraktacja sprzedaży hurtowej na rynki międzynarodowe.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

– organizacja produkcji i/lub sprzedaży produktów detalicznych (miody słoikowe, miody pitne, miody bio, woski,
– sprzedaż internetowa we własnym sklepie internetowym,
– organizacja sprzedaży produktów finalnych w sieciach detalicznych (planowane w ramach zgodnych ze strategią),
– marka własna Grupy niekolizyjna z obecnymi odbiorcami hurtowymi z downstream (planowane w ramach zgodnych ze strategią),
– zarządzanie infrastrukturą i procesami logistycznymi,
– dział R&D, nowe receptury,
– certyfikaty sprzedaży detalicznej.

OTOCZENIE RYNKOWE

M FOOD odpowiada na wzrost popytu wytworzony przez coraz większe zainteresowanie zdrowym stylem życia. Spółka zamierza wpłynąć na zmianę proporcji podaż – popyt poprzez organizację produkcji własnej, zwiększenie produkcji krajowej wysokiej jakości miodów, uporządkowanie rynku, wpływ na regulacje w zakresie obrotu, cen, lobbing.

M FOOD zapobiegnie rozdrabnianiu i osłabianiu się rynku pszczelarstwa w Polsce poprzez jego integrację
i konsolidację.

M FOOD działa na rynku, gdzie konsumenci szukają naturalnych środków słodzących, a tendencja do redukcji cukru w produkcji spożywczej sprowadza w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, USA widmo „podatku cukrowego”.

W ujęciu historycznym miód jest obecny w gospodarce na długo przed powstaniem pierwszych systemów ekonomicznych, ulegając co najwyżej okresowym modom i technologiom, dotyczącym sposobów wykorzystywania tego surowca, oczekiwań jakościowych, itd.

Strategia

Podstawowym celem M FOOD jest umacnianie pozycji rynkowej poprzez akwizycje i rozbudowę modelu biznesu. Działania te skonsolidują branżę miodów i rynku apikultury, czyniąc z M FOOD liczącego się gracza na światowym rynku miodowym. Umożliwi to kształtowanie warunków transakcyjnych na rynku europejskim i globalnym, głównie poprzez wpływanie na cenę sprzedaży i zakupu surowca

Rozwinięcie produkcji własnej miodów BIO jest ważnym ruchem strategicznym. Miody ekologiczne są obecnie jednymi z bardziej pożądanych na rynku, a ich światowa produkcja nie jest w stanie zaspokoić
w pełni popytu na ten surowiec. Produkcja BIO kierowana jest głównie do Europy Zachodniej oraz USA.
Plany wejścia M FOOD na rynek regulowany, to wprowadzenie europejskiego sektora pszczelarskiego na Giełdę Papierów Wartościowych. Podniesie to jego rangę, wzmocni konkurencyjność oraz siłę wpływu na regulacje i ceny surowca w sektorze.

Głównym celem sprzedażowym jest ekspansja na nowe, perspektywiczne segmenty
i rynki geograficzne w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Struktura

Obecna struktura Grupy Kapitałowej M FOOD S.A.


Aktualności

PREZENTACJA INWESTORSKA

18.05.2017r. #PROSTOzPARKIETU: M FOOD – inwestycja w płynne złoto

Prezes MFOOD – Jerzy Gądek, będzie gościem Dariusza Wieczorka w czwartkowym programie „Prostu z Parkietu”.

Link do wywiadu z Jerzym Gądkiem, Parkiet TV, 15 maja 2017 rok.

STRATEGIA GRUPY M FOOD NA LATA 2017-2021

18 maja bieżącego roku spółka MFOOD opublikowała Strategię działań na lata 2017-2021.

Więcej informacji.

M FOOD ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ MIODU I ZYSKUJE WIĘCEJ NIŻ ROK WCZEŚNIEJ

Rok 2016 Grupa M FOOD zakończyła zyskiem netto na poziomie 6,84 mln zł. czyli zwiększył się on o 51% w ujęciu rocznym przy przychodach niższych o ponad 8,8 mln zł. Wzrosły też wolumeny sprzedanego surowca – w ubiegłym roku do odbiorców trafiło 12,6 tys. ton miodów, a to o 5% więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

M FOOD W DRODZE NA GŁÓWNY RYNEK GPW

Spółka, której akcje od 6 lat notowane są roku na rynku NewConnect przygotowuje dwie emisje akcji: w ramach pre-IPO i IPO oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku. Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowano na 16 maja.

Czytaj więcej

PSZCZOŁY WARTE MILIARDY

„Ponad 150 mld euro rocznie – tyle warta jest praca wszystkich pszczół na świecie. Z tego na pszczoły europejskie przypada 15 mld euro, a na nasze rodzime ok. 1,8 mld euro (7,5 mld zł). Kwoty te nie uwzględniają wartości produktów pszczelich, takich jak: miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko, wosk i jad pszczeli. […]”

Źródło: www.raportrolny.pl

Czytaj więcej

PSZCZELARZE LICZĄ NA UNIJNE WSPARCIE

„Polscy pszczelarze stowarzyszeni obecnie w trzech związkach coraz częściej mówią o potrzebie wspólnego działania. Oczekują też, że przygotowywana z myślą o nich unijna dyrektywa, której założenia już są przedmiotem publicznej dyskusji, stworzy mechanizmy wsparcia w sytuacjach kryzysowych. […]”

Źródło: www.polskieradio.pl

Czytaj więcej

„Miodem płynące”

„Miodem płynące” to projekt Stanisława Bracha, który jest wyrazem zainteresowania artysty problematyką ekologii i ochrony środowiska pszczół. Społeczność pszczół jest przykładem niezwykle harmonijnej organizacji społecznej w świecie przyrody. Są one nie tylko producentem miodu, ale przede wszystkim zapylaczem roślin. Od kilku lat obserwujemy jednakże gwałtowny spadek ich populacji, czego konsekwencją będzie zaburzenie ekosystemu naszej planety, a to z kolei może prowadzić do katastrofy cywilizacyjnej.
Kompleksowa wystawa rzeźb miodnych Stanisława Bracha opowiada o pszczołach, ich hodowli i niebezpieczeństwie ich zagłady.

Wystawę można oglądać do 14 maja 2017 w Domu Artysty Plastyka.

Czytaj więcej