Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów o istotnej wartości – ESPI 1/2024Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów o istotnej wartości – ESPI 1/2024