KONTAKT

KONTAKT


M FOOD S.A.

ul. Karolewska 1
90-560 Łódź

www.m-food.pl

tel/fax.: +48 42 636 07 30
e-mail: biuro@m-food.pl

KRS 0000349490
NIP 7272757318
REGON 100844077

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 zł opłacony w całości

CORPO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Karolewska 1
90-560 Łódź

www.corpo.biz.pl

tel.:  +48 42 689 97 14
fax.: +48 42 686 14 90
e-mail: corpo@corpo.biz.pl

KRS 0000533332
NIP 7251088125
REGON 471299184