Kategoria: Raporty

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 02 listopada 2021 roku – EBI 13/2021

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 02 listopada 2021 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i… Czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 12/2021

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu… Czytaj dalej »

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów – ESPI 14/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy informacji o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów Akcjonariusze: Artur Błasik, January Ciszewski – działający w imieniu własnym oraz JR Holding ASI S.A., Artur Górski – działający w imieniu… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 13/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od JR HOLDING ASI S.A. („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 1)Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING ASI S.A. 342 697 akcji Spółki na podstawie cywilnoprawnej umowy… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 12/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Januarego Ciszewskiego („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 1)Zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez podmiot zależny od Akcjonariusza… Czytaj dalej »

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR – ESPI 11/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki o których mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR –… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%. 1)Zmiana… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%. 1)W dniu 24 września… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza ESPI 8/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej, Pana Jerzego Gądka oraz spółki APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919201 („Akcjonariusz”)  informacji iż w wyniku… Czytaj dalej »