Kategoria: Raporty

Upomnienie Spółki – EBI 11/2022  

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi powiadamia, że otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 596/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie upomnienia Spółki oraz nałożenia na nią obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A…. Czytaj dalej »