Kategoria: Raporty okresowe

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r – EBI 15/2022

  Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.