Kategoria: modelbiznesu

WŁASNA PRODUKCJA SUROWCA

– kontrola nad podażą surowca w oparciu o własną infrastrukturę produkcji surowca (kontrolowane pasieki, zakład produkcyjny), – produkcja surowca o wyższej jakości (wyższej marży), – posiadanie licencji, koncesji i certyfikatów.