Kategoria: Bez kategorii

Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane… Czytaj dalej »

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2018 – EBI 12/2019

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 10/2019

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w… Czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia.

18.05.2017R. #PROSTOZPARKIETU: M FOOD – INWESTYCJA W PŁYNNE ZŁOTO

18.05.2017R. #PROSTOZPARKIETU: M FOOD – INWESTYCJA W PŁYNNE ZŁOTO Prezes MFOOD – Jerzy Gądek, będzie gościem Dariusza Wieczorka w czwartkowym programie „Prostu z Parkietu”. Link do wywiadu z Jerzym Gądkiem, Parkiet TV, 15 maja 2017 rok.

18.05.2017r. M FOOD CHCE KONSOLIDOWAĆ RYNEK PSZCZELARSKI

M FOOD chce skonsolidować rozdrobniony rynek pszczelarski w Europie. Jak? Spółka planuje rozwinąć zarówno własną produkcję miodów, jak również sprzedaż do klientów detalicznych przy jednoczesnym rozwoju dotychczasowego core businessu polegającego na pozyskiwaniu i kontraktacji dostaw surowca z rynków międzynarodowych. Działania podejmowane przez Spółkę mają przynieść korzyści akcjonariuszom, którzy wkrótce będą mogli zainwestować w akcje M… Czytaj dalej »

20.04.2017r. M FOOD zwiększa sprzedaż miodu i zyskuje więcej niż rok wcześniej

Grupa M FOOD zakończyła 2016 rok zyskiem netto na poziomie 6,84 mln zł. Grupa zwiększa wolumeny sprzedanego surowca – w ubiegłym roku do odbiorców trafiło 12,6 tys. ton miodów, a to o 5% więcej niż rok wcześniej. Mimo wystąpienia kilku czynników niekorzystnie wpływających na wyniki finansowe, Grupa M FOOD zwiększyła zysk netto o 51% w… Czytaj dalej »

13.04.2017r. M FOOD w drodze na główny rynek GPW

Holding zajmujący się międzynarodowym obrotem miodem i produktami pszczelarskimi planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Spółka, której akcje od 6 lat notowane są roku na rynku NewConnect przygotowuje dwie emisje akcji: w ramach pre-IPO i IPO oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku. Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowano… Czytaj dalej »