Miesiąc: październik 2021

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów – ESPI 14/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy informacji o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów Akcjonariusze: Artur Błasik, January Ciszewski – działający w imieniu własnym oraz JR Holding ASI S.A., Artur Górski – działający w imieniu… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 13/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od JR HOLDING ASI S.A. („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 1)Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING ASI S.A. 342 697 akcji Spółki na podstawie cywilnoprawnej umowy… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 12/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Januarego Ciszewskiego („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 1)Zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez podmiot zależny od Akcjonariusza… Czytaj dalej »

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR – ESPI 11/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki o których mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR –… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%. 1)Zmiana… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%. 1)W dniu 24 września… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza ESPI 8/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej, Pana Jerzego Gądka oraz spółki APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919201 („Akcjonariusz”)  informacji iż w wyniku… Czytaj dalej »

Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności – ESPI 7/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI 6/2021 z dnia 29 września 2021 o zamiarze rozpoczęcia nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów, a także o zawarciu listu intencyjnego wyrażającego chęć podjęcia współpracy w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, przekazuje do… Czytaj dalej »