Miesiąc: czerwiec 2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2021 r – ESPI 3/2021

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku: AJ TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 4.000.000, co stanowiło 100% głosów na Zwyczajnym… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku – EBI 9/2021

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i… Czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 8/2021

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu… Czytaj dalej »