Miesiąc: październik 2020

Drugie wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji – EBI 17/2020

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do… Czytaj dalej »

Pierwsze wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji – EBI 16/2020

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów,… Czytaj dalej »

Częściowy wykup obligacji – EBI 15/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku, zgodnie z § 10 Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2013 r., dokonał dobrowolnego częściowego wykupu obligacji I Emisji przed terminem ich zapadalności. Wykupionych i umorzonych zostało 750 sztuk obligacji o łącznej wartości 750 000 złotych. Umorzenie części Obligacji I Emisji, powoduje… Czytaj dalej »