Miesiąc: sierpień 2020

Życiorysy członków Rady Nadzorczej – EBI 14/2020

W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 13/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje życiorysy powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 września 2020 roku członków Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 6/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku i EBI 4/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 31 lipca… Czytaj dalej »

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję – EBI 13/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje że dnia 3 września 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie  powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną czteroletnią kadencję. Nowa kadencja członków Rady Nadzorczej będzie trwała do dnia 3 września 2024 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok… Czytaj dalej »