Miesiąc: lipiec 2020

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2019 – 8/2020

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym… Czytaj dalej »

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 5/2020

Zarząd MFOOD S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 20 maja 2019 roku podpisanego z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego… Czytaj dalej »