Miesiąc: lipiec 2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2019

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w… Czytaj dalej »

Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne – ESPI 3/2019

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnejCorpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 19 lipca2018 roku z SANTANDER Bank Polska S.A. (Bank) oraz Santander Factoring sp. z o.o. (Faktor) poniższychumów, których celem jest… Czytaj dalej »