Miesiąc: czerwiec 2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 8/2019

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w… Czytaj dalej »

Nałożenie kary pieniężnej na Spółkę – EBI 7/02019

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 572/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł. Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A…. Czytaj dalej »

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki – EBI 6/2019

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok… Czytaj dalej »