Miesiąc: maj 2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2019

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje o braku możliwości dotrzymania przez Spółkę terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok wynikającego z harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2019 roku Raportem EBI Nr 1/2019. Z przyczyn niezależnych od Spółki, spowodowanych problemami technicznymi… Czytaj dalej »

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 4/2019

Zarząd MFOOD S.A. informuje, że w dniu 20.05.2019 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.05.2019 r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w… Czytaj dalej »

Istotna informacja ESPI 2/2019

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, w dniu 23 maja 2019 roku Spółka podpisała z obecnymudziałowcem spółki prawa bułgarskiego JGV Bułgaria OOD z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”) umowęinwestycyjną na zakup udziałów w podwyższonym kapitale JGV BG. Umowa reguluje proces planowanego zaangażowaniaSpółki w JGV BG przy uwzględnieniu wspólnego rozwijania… Czytaj dalej »

Istotna informacja ESPI 1/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia §19 pkt 15) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę udziałów w spółce prawa bułgarskiego… Czytaj dalej »