Miesiąc: październik 2018

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 11/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczeniu udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Piotra Rogalskiego w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczenie udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt… Czytaj dalej »

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od spółki V15 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482064, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej w wyniku  zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek w trybie… Czytaj dalej »