Miesiąc: sierpień 2018

Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – ESPI 8/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. informacji o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 roku z Bankiem BGŻBNP Paribas S.A. (Bank) aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej, której celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Aneks do Umowy wielocelowej linii… Czytaj dalej »