Miesiąc: lipiec 2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku – EBI 13/2018

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku po przerwie, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),… Czytaj dalej »

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 25.07.2018 r. – ESPI 7/2018

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku: V15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 4.000.000, co stanowiło… Czytaj dalej »

Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne – ESPI 6/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 20 lipca 2018 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz BZ WBK Faktor sp. z o.o. (Faktor) poniższych… Czytaj dalej »

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 – korekta – EBI 12/2018

W związku z ujawnieniem po dniu publikacji błędu rachunkowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, Emitent przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika… Czytaj dalej »

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2018 r. – ESPI 5/2018

  Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku:   V15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 4.000.000,… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku – EBI 11/2018

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),… Czytaj dalej »