Miesiąc: maj 2018

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 – EBI 9/2017

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie… Czytaj dalej »

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 6/2018

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 27.04.2018 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.04.2018 r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę… Czytaj dalej »