Miesiąc: sierpień 2017

Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną – ESPI 14/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 8 sierpnia 2017 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Aneks do… Czytaj dalej »

Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną – ESPI 13/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2017 roku aneksów do Umów kredytowych oraz aneksu do Umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka podpisała aneks do Umowy z… Czytaj dalej »

Informacje dotyczące realizacji strategii rozwoju Spółki – ESPI 12/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku oraz ESPI 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że: 1. wydłużeniu uległ termin finalizacji procesu… Czytaj dalej »

Niedojście do skutku emisji akcji serii F – ESPI 11/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”. „Emitent”) informuje, iż w terminie wynikającym z uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 2017 roku,  tj. do dnia 31 lipca 2017 r.  nie zawarła z inwestorami umów objęcia akcji. W wyniku tego emisja akcji serii F nie doszła do skutku. Spółka informuje, że zamierza dalej realizować… Czytaj dalej »