Miesiąc: czerwiec 2017

Przesunięcie terminu przejęcia bułgarskiej spółki – ESPI 10/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż z powodu trwających procesów związanych z objęciem większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. wydłużeniu uległ termin finalizacji niniejszej transakcji. W ocenie Emitenta nie wpływa to… Czytaj dalej »

Istotna informacja – ESPI 9/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu wstępnych negocjacji z inwestorem instytucjonalnym („Inwestor”), którym jest fundusz obecny od kilkunastu lat w Europie Środkowo-Wschodniej. Niniejsze działania służą rozpoznaniu przez Spółkę możliwości realizacji rozwoju zgodnego ze strategią opublikowaną w dniu 18 maja 2017 roku raportem bieżącym ESPI 5/2017…. Czytaj dalej »

Istotna informacja – ESPI 8/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczął, a w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI S.A. w sprawie nabycia akcji serii F emitowanych na mocy Uchwały Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki… Czytaj dalej »

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F – ESPI 7/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Zarząd spółki M FOOD S.A. („Spółka”) informuje, że cena emisyjna Akcji Serii F ustalona została na 11 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona w oparciu o wycenę spółki wykonaną przez CARDA Consultancy S.A. oraz… Czytaj dalej »

Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 14 czerwca 2017 roku, kooptacji z dniem 14 czerwca 2017 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pani Ady Krystyny… Czytaj dalej »

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 14/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Daroszewskiego pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust.1 p.7)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu… Czytaj dalej »

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. – korekta – EBI 10/2017

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 15 maja 2017 r. jednostkowym i skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku, w wyniku pomyłki nie została zaprezentowana ostateczna wersja pliku, co spowodowało konieczność opublikowania poprawnej wersji. Emitent wyjaśnia, że powyższa pomyłka nie miała wpływu na prawidłowy odczyt raportu okresowego za I kwartał… Czytaj dalej »

Otrzymanie informacji cenotwórczej – wyceny spółki – ESPI 6/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczęła działania związane z planowaną emisją akcji serii F. W dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał wycenę Spółki. Wycena sporządzona została przez CARDA Consultancy S.A. i wykonana została w związku z otrzymanym od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2017 roku… Czytaj dalej »