Miesiąc: grudzień 2016

Istotna informacja – ESPI 18/2016

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016r,w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę… Czytaj dalej »

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji M FOOD S.A. – ESPI 17/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 781/16 na mocy, której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 2,00 zł (dwa złote), dzień 6 grudnia 2016 r. jako… Czytaj dalej »

15.11.2016r. Miód ekologiczny na Ukrainie sposobem na sukces M FOOD – podsumowanie 3 kwartału 2016

Miód ekologiczny na Ukrainie sposobem na sukces M FOOD  – podsumowanie 3 kwartału 2016 (Informacja prasowa do raportu bieżącego) M FOOD opublikował właśnie wyniki za 3 kwartał i przy tej okazji może pochwalić się milionowymi zyskami z prowadzonej działalności. Spółka uzyskała 4,82 mln zł zysku netto za 3 kwartały 2016 roku, co daje 690% wzrostu… Czytaj dalej »