Miesiąc: grudzień 2016

Istotna informacja – ESPI 18/2016

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016r,w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę… Czytaj dalej »

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji M FOOD S.A. – ESPI 17/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 781/16 na mocy, której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 2,00 zł (dwa złote), dzień 6 grudnia 2016 r. jako… Czytaj dalej »