Miesiąc: październik 2016

Istotna informacja – ESPI 11/2016

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2016 roku podpisał umowę przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych Formica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ramach przejęcia majątku likwidowanej spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB… Czytaj dalej »

Zawieszenie procedury scalenia akcji M FOOD S.A. – ESPI 10/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2016 r. Spółka powzięła informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do kontynuowania procesu zmiany struktury kapitału  zakładowego. W związku z powyższym Spółka złożyła do GPW i KDPW wniosek o wstrzymanie procedury scalania akcji na czas niezbędny do uzupełnienia dokumentów

M Food: ceny miodu bez zmian i coraz więcej dostaw z Ukrainy

„[…]Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora handlowego Corpo – Adama Mosch – Ukraina staje się dużym graczem na roku miodowym dzięki niskim cenom w stosunku do innych producentów przy spełnianiu wymogów jakościowych. Planowany import z Ukrainy przez M Food to ok. 7 tysięcy ton. Dzięki taniemu ukraińskiemu produktowi udział Chin w rynku miodowym zmniejsza się… Czytaj dalej »

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. – ESPI 9/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. Spółka  złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 3 października  2016 r do dnia 25 października 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień… Czytaj dalej »

Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 8/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 18 października 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki. W związku z powyższym Zarząd M… Czytaj dalej »

Zawarcie umowy z V15 Sp. z o.o. S.K.A. na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji M FOOD S.A. – ESPI 7/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016r w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych (o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 17/2016), informuje, iż w dniu 3 października 2016 roku Emitent zawarł umowę… Czytaj dalej »