Miesiąc: wrzesień 2016

Istotna informacja – ESPI 6/2016

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2016 roku podpisał umowę o sprzedaż udziałów w spółce Osiedle Becka Sp. z o.o.  które stanowią pozostałość po historycznej działalności Spółki w sektorze deweloperskim. Transakcja została… Czytaj dalej »

Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD – ESPI 5/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 września  2016 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki, dotyczących scalenia (re-splitu) akcji Spólki Na mocy w/w postanowienia… Czytaj dalej »

M Food prognozuje 7,3 mln zł zysku netto i 134,8 mln zł przychodów w ’16

Spółka M Food szacuje, iż w 2016 roku wypracuje blisko 7,3 mln zysku netto, ponad 8,3 mln zł zysku EBIT i 134,8 mln zł przychodów. Ponadto informuje, że zamierza wprowadzić nowe zasady polityki dywidendowej i zakwalifikować się do segmentu spółek dywidendowych.   Żródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/M-Food-prognozuje-7-3-mln-zl-zysku-netto-i-134-8-mln-zl-przychodow-w-16-3484367.html

Udany sezon na miód

Grupa M Food informuje o dobrym sezonie zbiorów miodu. Dzięki dobremu sezonowi miodowemu 2016 r. w Polsce mamy wystarczające ilości surowca, aby miód nie był eksportowany, a handel odbywał się jedynie w obrębie naszego kraju. Grupa przewiduje, że ceny wzrosną jedynie o 10% ale nie wpłynie to na ceny detaliczne miodu. Żródło: http://wgospodarce.pl/informacje/28524-udany-sezon-na-miod