Miesiąc: czerwiec 2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2016r. Ogłoszenie przerwy w obradach – EBI 16/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obecnością na… Czytaj dalej »

Istotna informacja – EBI 15/2016

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r, w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła… Czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 14/2016

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. o godz. 15:00, w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu… Czytaj dalej »