Miesiąc: maj 2016

17.05.2016r.M FOOD podsumowuje I kwartał roku

M FOOD podsumowuje I kwartał roku (Informacja prasowa do raportu bieżącego) Koniec ubiegłego roku przyniósł spadki cen miodów, jednak nie zatrzymało to krajowego holdingu M FOOD w uzyskaniu dobrych wyników za I kwartał i znalezieniu się wśród najlepszych światowych graczy związanych z obrotem miodem. Spółka po raz kolejny udowadnia, że zakusy na lidera w branży,… Czytaj dalej »

Prognoza wyników finansowych na rok 2016 – EBI 3/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu prognozę wyników finansowych na rok 2016 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Jerzy Gądek – Prezes  

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego – EBI 10/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 01/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport za I kwartał 2016 zostanie… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015. Zgodnie z podaną w raporcie bieżącym EBI nr 08/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. informacją, publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego miała nastąpić w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Nowy termin podania… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 8/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 01/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 5 kwietnia… Czytaj dalej »

Raport kwartalny M FOOD SA za I kwartał 2015 roku – korekta – EBI 7/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za I kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta. Zmiany polityki rachunkowości Emitenta idą w kierunku dostosowywania jej do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zmiana dotyczy prezentacji wartości firmy z datą obowiązywania… Czytaj dalej »

Raport kwartalny M FOOD SA za II kwartał 2015 roku – korekta – EBI 6/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za II kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta. Zmiany polityki rachunkowości Emitenta idą w kierunku dostosowywania jej do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zmiana dotyczy prezentacji wartości firmy z datą obowiązywania… Czytaj dalej »