Miesiąc: listopad 2015

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za trzeci kwartał 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „M FOOD SA”, „M FOOD”, „Spółka Dominująca” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki M FOOD SA, natomiast „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa M FOOD” „Holding M FOOD” lub inne sformułowania o… Czytaj dalej »