Miesiąc: wrzesień 2015

Przekształcenia w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. – EBI 21/2015

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 28 września 2015 r. został zrealizowany kolejny etap przekształceń w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A., które miały charakter wyłącznie organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną spółek z Grupy. W szczególności, powyższe działania polegał na następujących transakcjach: – Spółka… Czytaj dalej »

Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 20/2015

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2015 roku z Raiffeisen Bank S.A. (Bank) dwóch umów kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki. Pierwszą z nich jest umowa o limit… Czytaj dalej »