Miesiąc: sierpień 2015

Zmiany formalne w strukturze Grupy Kapitałowej – EBI 19/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. Grupa Kapitałowa M FOOD S.A zrealizowała kolejny etap przekształceń organizacyjnych w ramach Grupy. Przekształcenia miały charakter organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną Grupy. W dniu 21 sierpnia 2015 r. podpisano akt notarialny, zmieniający umowę… Czytaj dalej »