Miesiąc: lipiec 2015

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki – EBI 17/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku, po zarządzonych przerwach w obradach, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 18/2015 do 29/2015 postanowiło: (1) Odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Pana Damiana Kochańskiego Pana Stefana Radomskiego Pana Romana Daroszewskiego… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. – EBI 16/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku (po zarządzonych przerwach w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Podstawa prawna: § 4… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach ZWZ – EBI 15/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia, w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku, do godziny 14:00. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwały (wraz z informacją o wynikach… Czytaj dalej »