Miesiąc: maj 2015

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 02/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 29 maja… Czytaj dalej »

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – EBI 8/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 kwietnia 2015 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000349490) dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki… Czytaj dalej »

Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej M FOOD S.A.

(dawniej: M DEVELOPMENT S.A.) za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r. (I kwartał 2015 r.) WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI M FOOD S.A. (dawniej: M DEVELOPMENT S.A.) za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r. (I kwartał 2015 r.)

Zmiana Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A. – EBI 6/2015

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) informuje niniejszym, że od dnia 13 maja 2015 r. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Warszawie będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie poinformować, że z dniem 31 maja 2015 r. funkcję Animatora akcji Spółki przestanie pełnić Dom Maklerski BDM S.A. z… Czytaj dalej »