Miesiąc: luty 2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A.

za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.) WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI M FOOD S.A. (dawniej: M DEVELOPMENT S.A.) za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.)