Miesiąc: styczeń 2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku – EBI 2/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach: – raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 16 lutego 2015 roku; – raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku; – raport roczny za 2014… Czytaj dalej »

Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki – EBI 1/2015

Zarząd M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki („Akcje serii E1”), emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 oraz uchwały Nr 2 w sprawie określenia zasad emisji… Czytaj dalej »