Miesiąc: maj 2014

Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego, który będzie pełnił… Czytaj dalej »

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – EBI 16/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1)… Czytaj dalej »

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, EBI/16/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1)… Czytaj dalej »

Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, EBI/ 15/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego, który będzie pełnił… Czytaj dalej »

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za 2013 rok – EBI 14/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. – 7.3. w zw. z § 6 ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej »

Jednostkowy raport roczny M Development SA za 2013 rok – EBI 13/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie… Czytaj dalej »

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 r. – EBI 12/2014

Spółka M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: · Raport_kwartalny_I_kwartal_2014_rok_-_M_Development_SA.pdf rozmiar: 268.3 kB Osoby reprezentujące spółkę: · Andrzej… Czytaj dalej »