Miesiąc: luty 2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – EBI 7/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. W związku z nabyciem w dniu 11 grudnia 2013 r. 2.000.000 akcji spółki Corpo Sp. z o.o. S.K.A. stanowiących 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Corpo Sp. z o.o. S.K.A., M Development stało się podmiotem… Czytaj dalej »

Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 6/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej, tj. Corpo sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, informacji o zawarciu, w dniu 6 lutego 2014 roku, z Raiffaisen Bank S.A. kontraktu na swap stopy procentowej (IRS), zamieniając stopę 1 M Wibor na stałą stopę oprocentowania…. Czytaj dalej »

Istotna umowa spółki zależnej – EBI 5/2014

Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 3 lutego 2014 r. Corpo sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od M Development S.A.) powzięła informację o wpłynięciu zwrotnie podpisanego kontraktu na dostarczenie miodu pszczelego wielokwiatowego. Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy i jej warunki nie odbiegają od wcześniej zawartych umów z tym kontrahentem, jak… Czytaj dalej »