Miesiąc: listopad 2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – ESPI 40/2013

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, informuje niniejszym, że działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku… Czytaj dalej »

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – EBI 81/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, informuje niniejszym, że działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 21 listopada… Czytaj dalej »