Miesiąc: styczeń 2013

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 17/2013

teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Spółka: M Development SA Numer: 17/2013 Data: 2013-01-31 06:09:36 Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Tytuł: Istotna Informacja dla Akcjonariuszy Dane szczegółowe: Spółka M Development SA („Spółka”), z uwagi na brak dostępów do systemu Espi, informuje niniejszym, iż w dniu 30 stycznia 2013 roku otrzymała od Pana Jerzego… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 16/2013

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje o naruszeniu przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania raportów bieżących dotyczących: treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, które odbyło się 27 grudnia 2012 roku; zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiły ze względu na podjęte uchwały na NWZ… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku (akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk, zastępcę notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5169/2012), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami Uchwała Nr 1/01/2013 w… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 – po zarządzonej przerwie w obradach (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami Uchwała Nr 5/2013 w sprawie odstąpienia… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 – po zarządzonej przerwie w obradach (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami Uchwała Nr 5/2013 w sprawie odstąpienia… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr 14/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 4/02/2013 do 13/02/2013 postanowiło: (1) Nie zatwierdzić kooptacji członków Rady Nadzorczej: – Pana Jerzego Krali, – Pana Zbigniewa Domżała, –… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości  i  przekazuje  w  załączeniu  treść  uchwał  podjętych  przez  Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 wraz  z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI nr. 18/2013

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w związku z problemami z ustaleniem miejsca obrad Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki M Development SA w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00 i 09:30, obrady Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 i 11:30 (po… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono… Czytaj dalej »